Kvelpar 2010/2011

 

 

Sist oppdatert/Last updated: 18.02.2011

 

Kvelpane veks jevnt og trutt, og det har ikkje noko for seg å vege kvar dag. Vi kjem no til å vege kun kvar 3. dag. Grafene er korrigert tilsvarande, slik at berre kvar 3. dag står igjen frå tildlegare vegingar. Den gamle grafen med daglege målingar opp til 11. februar blir liggande igjen nedanfor, men blir ikkje oppdatert meir.

 

The puppies are growing steadily, and there is no point in weighing them daily. We will now weigh every 3rd day, The graph is correspondingly modified, so that only every 3rd day remains from before 11th of February. The old graph will still be shown below, but not updated anymore.

 

 

 

 

Sist oppdatert/Last updated: 11.02.2011

 

 

 

 

 

matre.net © 2009-2011 • Privacy Policy • Terms of Use

www.matre.net