Harbackens Nita

 

 

 

Denne sida inneheld relevant informasjon om Nita.

This page contains information about Harbackens Nita.

 

Reg.nr/Reg. no: S55845/2007

Titler og navn/Titles and name: N VSC N J(SCH)CH SE VCH SE JCH Harbackens Nita

Eier/Owner: Dag Arne Matre, Sandeid, Norway

Stamtavle/Pedigree: Se Svenske Kennelklubbens hundedataside/See the Swedish Kennel Club's dog web page

HD-fri/HD free: Klikk her/Click here

 

Den Svenske Kennelklubbens hundedataside finner du her/The Swedish Kennel Club's dog web site is here: Hunddata

 

Velg "Sök hundar" til venstre, gi inn Nitas reg.nr og sjekk kullsyskon, etc. HD-resultater er under Veterinär.

Select "Sök hundar" in the left hand side menu, enter Nita's Reg. no. and press the "Sök" button. Some translations: Veterinär = Vet (basically HD results), Kullsyskon = Siblings, Stamtavle = Pedigree.

 

Nita blir kun brukt til ettersøk, hovudsakleg hjort, men rådyrstamma er veksande, så det blir ein del ettersøk der og. Ho har også vore på ettersøk etter elg. Ho har både vist at ho er uthaldande på lange søk, samsundes som ho kan sleppast. Det mest imponerande er allikevel evnen til å skille ut det skada dyret frå dei andre om det er mange i flokk.

Nita is used only for tracking wounded wild game, mainly red deer, but we have a growing population of roe deer, so there are some trackings for those as well. She has also tracked moose. She has proven endurable for long tracks, she can also stop wounded animals without leash. The most impressive skill is her ability to distinguish the wounded animal from the others if there are many in a herd.

 

 

 

matre.net © 2009-2011 • Privacy Policy • Terms of Use

www.matre.net